Baza materială

Resurse materiale

Suprafaţa totală de care dispune școala este de 5103 m.p., din care  suprafaţă construită: 1348 m.p.

Unitatea școlară deţine spaţii destinate pregătirii teoretice și practice a elevilor după cum urmează:

Tabel 2.13. Spaţii destinate pregătirii teoretice și practice a elevilor

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Observaţii

1

Săli de clasă / grupă

18

Parter – 6 săli

Etaj 1 – 5 săli

Etaj 2 – 4 săli

Etaj 3 – 3 săli

2

Cabinete

1

Contabilitate

3

Laboratoare

10

Bucătărie

Tehnica servirii

Cofetărie-patiserie

Știinţe

AEL 1

AEL 2

Tehnologic-alimentaţie

Tehnologic- turism

Firma de exerciţiu

Comerţ

4

Sală și  teren de educaţie fizică și sport

1+1

 

5

Amfiteatre

2

 

Vezi mai mult...