Comisii metodice

 

Componenţa comisiilor metodice pentru anul şcolar 2010-2011

1.   Aria curriculară Limbă şi comunicare:  prof. Apostol Ruxandra

    Limba şi literatura română……………………...prof. Butiuc Anca Teodora

         Limba engleză………………………………......... prof. Cernica Răzvan

         Limba franceză...................................prof. Postelnicu Mihaela


2.     Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe: prof.Moise Elena Adriana

     Matematică,Informatică……....….......prof. Constantin Margareta

     Fizică, Chimie, Biologie...................prof. Lupașcu Luminița Ionelia


3.     Aria curriculară Om şi societate: prof. Maravela Anda Mădălina

  Socio-umane, Religie, Educație fizică………………………prof.Climente Puiu

 Geografie – Istorie……..………………….......................prof.Prahoveanu Ioana

 

4.     Aria curriculară Tehnologiiprof. Jâtcă Mariana                 

  Comerţ……………………………............prof.  Vasile Argentina

  Turism şi AP………………………..........prof.  Bujduveanu Tănase  

  Contabilitate.…………….................prof.  Gheorghe Veronica