Home‎ > ‎

PASCreşterea calităţii în educaţie prin crearea de competenţe formative elevilor Colegiului Carol, pentru a le asigura o bună inserţie profesională pe piaţa muncii naţională şi cea a Uniunii Europene.

 

 Noi credem în:

 

·         Oferirea unui mediu de învăţare conform ’’Ghidului de bune practici pentru asigurarea calităţii  şi a Manualului calităţii’’ care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor personale;

·         Asigurarea respectului, egalităţii şi demnităţii fiecărui individ;

·         Respectarea diversităţii etnice şi culturale;

·         Realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor, agenţii economici parteneri, comunitatea locală;

·         Implicarea beneficiarilor procesului de învăţare în luarea deciziilor;

·         Rezolvarea stărilor de management conflictual prin analiza cauzelor şi elaborarea de strategii corecte;

·         Recunoaşterea şi aprecierea excelenţei la nivelul educabilului şi al educatorului;

·         Oferirea unor programe educative variate în funcţie de particularităţile de vârsta ale elevilor;

·         Dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică, a lucrului în echipă;

·         Încurajarea iniţiativei şi inovaţiei în procesul de formare- învăţare;

·         Implementarea noilor tehnologii informaţionale;

·         Crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică etică a muncii;

·         Implicarea în programe europene în scopul facilitării înţelegerii procesului  de integrare europeană.

ĉ
Flavian Gheorghe,
Oct 25, 2010, 2:39 AM
Comments