Oferte Educaționale

 

                                          Oferta educaţională a Colegiului Comercial Carol I  Constanţa


Oferta educaţională a Colegiului Comercial Carol I Constanta cuprinde, în anii școlari 2015– 2018, două nivele educaţionale, liceu tehnologic, profil servicii și învățământ profesional cu durată de trei ani. În cadrul celor două nivelurii educaţionale domeniile de pregătire/calificările profesionale sunt:

Învăţământ liceal:  filiera tehnologică - profilul servicii:

 • forma de învăţământ zi - calificare profesională, nivel 4:
  • ciclul inferior – profil servicii, domeniul economic, comerţ, turism și alimentaţie
  • ciclul superior:
   • tehnician în activităţi economice;
   • tehnician în administraţie;
   • tehnician în turism bilingv;
   • tehnician în turism;
   • tehnician în activităţi de comerţ;
   • tehnician în gastronomie.
 • Învățământ profesional cu durată de 3 ani – calificarea profesională, nivel 3:

Domeniul comerț: - comerciant-vânzător;

Domeniul turism și alimentaţie:

   • bucătar;
   • ospătar (chelner) vânzător în unități de alimenație;
   • cofetar-patiser.

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional și fiecărui nivel de studiu și curriculum la decizia școlii / curriculum de dezvoltare locală.