Resurse Umane

 

Personal

  • Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
        

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic în unitate în anul şcolar curent:

Număr cadre

Didactice

Procente cadre

 didactice

        1. Număr cadre didactice cu doctorat

6

9,68%

        2. Număr cadre didactice cu gradul I

35

56,46%

        3. Număr cadre didactice cu gradul II

9

14,51%

        4. Număr cadre didactice cu definitivat

7

11,29%

        5. Număr cadre didactice fără definitivat

5

8,06%

        6. Număr personal didactic necalificat

0

0%

        Total

62

100%

  • raportul numărului de elevi / nr. cadre didactice: 14,31 %.
  • personalul didactic auxiliar: secretar  şef; secretar; tehnician/bibliotecar; laborant fizică-chimie, laborant discipline tehnice; 1 administrator financiar; 1 administrator de patrimoniu.
  • personal nedidactic: muncitor calificat– 1, îngrijitoare – 6, paznici – 3.