Rezultate așteptate ale proiectului de grant

e-turism, Litoralul românesc 

Principalul rezultat: un laborator de Turism Servicii unde grupurile ţintă să aibă la dispoziţie:

  • Un director de bune-practici utilizate în învăţarea activă pentru instruirea lucrătorilor în hoteluri şi a tehnicienilor în turism care va conţine abordări pedagogice, metode şi rezultate specifice obţinute.
  • O bază de date cu un grad mare de acoperire a agenţiilor de turism şi a structurilor de primire cazare de pe litoralul românesc.
  • O pagină web a proiectului care să ofere o diseminare eficientă a rezultatelor şi informaţiilor legate de proiect.
  • O agenţie de turism virtuală care, în viitor, să poată fi dezvoltată ca firmă de exerciţiu.
  • Forţă de muncă cu cunoştinţe mai bogate şi noi abilităţi, corespunzătoare cerinţelor pieţei.