Personal

  • Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
        

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic în unitate în anul şcolar curent:

Număr cadre

Didactice

Procente cadre

 didactice

        1. Număr cadre didactice cu doctorat

5

7,35%

        2. Număr cadre didactice cu gradul I

37

54,41%

        3. Număr cadre didactice cu gradul II

12

17,65%

        4. Număr cadre didactice cu definitivat

9

13,24%

        5. Număr cadre didactice fără definitivat

3

4,41%

        6. Număr personal didactic necalificat

2

2,94%

        Total

68

100%

    • raportul numărului de elevi / nr. cadre didactice: 13,05 %.
    • personalul didactic auxiliar: secretar  şef; secretar; tehnician/bibliotecar; laborant fizică-chimie, laborant discipline tehnice; 1 administrator financiar; 1 administrator de patrimoniu.
    • personal nedidactic: muncitor calificat– 1, îngrijitoare – 6, paznici – 4.
Comments