Viziune/ Misiune

Viziunea și misiunea  școlii existente în PAS-ul  școlii.

Labor omnia vincit – „O muncă perseverentă învinge orice”

Viziunea

Colegiul Comercial Carol I din Constanţa oferă elevilor o educaţie de calitate în domeniile comerţ, economic, turism şi alimentaţie, asigurând cunoştinţe ştiinţifice şi profesionale ce le vor permite integrarea în societatea românească şi europeană, inserţia pe piaţa muncii şi accesul în învăţământul superior.

Viziunea este concepută astfel încât să transmită dorinţa Colegiului Comercial "Carol I" de a fi o şcoală competitivă, deschisă spre integrarea absolvenților în societatea românească și nu numai, asigurarea inserției pe piața muncii și accesul în învățământul superior.

Misiunea

Creşterea calităţii în educaţie prin crearea de competenţe formative elevilor Colegiului Comercial Carol I, pentru a le asigura o bună inserţie profesională pe piaţa muncii naţională şi cea a Uniunii Europene şi accesul în învăţământul superior.

Învăţământul profesional şi tehnic (IPT), din care unitatea noastră şcolară face parte, profil servicii, contribuie, prin oferta educaţională, la dezvoltarea durabilă a comunităţii, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale. Plecând de la acest deziderat, Colegiul Comercial „Carol I”  îşi exprimă misiunea prin două direcţii majore de acţiune:

Ø  Adaptarea ofertei educaţionale la  nevoile de dezvoltare economico–sociale durabile la nivel local, regional, naţional, european precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor.

Ø  Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei socio–profesionale a absolvenţilor.

     Misiunea şcolii, este concisă şi explică cu claritate motivul pentru care există şcoala, adică aceasta deserveşte tineri şi adulţi deopotrivă, oferind pe de o parte cunoştinţele generale necesare accederii la studii universitare iar pe de altă parte abilităţile şi competenţele necesare solicitate de piaţa muncii care este într-o continuă transformare. Aceasta este ancorată în realitatea cotidiană este inteligibilă în legătură cu curriculum-ul, calitatea educaţiei, cu managementul şi ethosul unităţii şcolare constituindu-se într-un adevărat ghid de lucru  pentru toţi cei interesaţi.

          Misiunea oferă atât personalului din şcoală, cât şi organizaţiilor externe, o imagine clară a parcusului educațional oferit.