Orar

Orar profesori 2020-2021

Programul doamnei profesor consilier școlar Mia Pop și Management emoții adolescenți

Orar profesori 2019-2020

Ore de dirigenție & Consiliere cu părinții


Orar Profesori