Colegiul Comercial „Carol I
99 de ani de învăţământ economic constănţean!
1920-2019

Carol IMobilități Posturi scoase la concursAchiziții
  • Privind achiziţionarea serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului „Realizare lucrări, modernizare şi dotare în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare ISU pentru Colegiul Comercial "CAROL I", Str. Decebal nr.15, Municipiul Constanţa - etapa DALI și Expertize tehnice.
  • Documente: caiet de sarcini, anexa 5, etc.
  • Ne exprimăm intenția de a colabora cu o firmă în vederea realizării unui proiect referitor la lucrării de modernizare și dotare a clădirii pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu, a unități de învățământ Colegiul Comercial Carol I Constanța, Str. Decebal Nr. 15.


Microsite-uri
RSS FeedSocial Media 

https://www.facebook.com/colegiulcarolconstanta/
http://www.colegiulcarol.ro/
,

An scolar 2019-2020ANUNȚ!

Festivitatea de deschidere a anului școlar 

2019-2020 

va avea loc 

luni, 09 Septembrie 2019, ora 09.00, în curtea școlii.  

Vă așteptăm cu drag!


Școala de Carte și Meserii

Tehnician în Activități de Comerț


Tehnician în Gastronomie


Tehnician în Activități de Turism


Flashmob 1 Decembrie 2018


În atenția operatorilor economici interesați de școlarizarea prin învățământul profesional și dual!

 

        Vă informăm că a apărut OMEN nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului, etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020.

       Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

         Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici.

          Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

          În urma acţiunilor de informare organizate la nivel local / judeţean / municipiului Constanța, operatorii economici sunt invitaţi din nou să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul dual şi învăţământul profesional. Calendarul complet al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020 se poate regăsi aici .

        Solicitarea pentru învăţământul dual se completează şi se transmite până la data de 23 noiembrie 2018 la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic pe adresa de mail vet@tvet.ro. Modelul pentru solicitarea pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de aici

        Solicitarea pentru învăţământul profesional se completează şi se transmite până la data de 23 noiembrie 2018 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanța. Modelul pentru solicitarea în învăţământul profesional se poate descărca de aici 

        Reaminitim că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, astfel, operatorii economici se pot implica mai mult în formarea profesională a elevilor, începând cu selecţia acestora, furnizarea de stagii de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, dar şi cu cel în dezvoltare locală, construit de către operatori în parteneriat cu unităţile de învăţământ partenere, ajungând la o implicare directă în evaluarea curentă şi finală a elevilor.

        Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră!
Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc 

luni, 10.09.2018, ora 10.00.  

Vă așteptăm cu drag!ALTEȚA SA REGALĂ, PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI, ÎN VIZITĂ LA COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, CONSTANŢA

 

Alteța Sa Regală, Principesa MARIA a României, fiica cea mică a Regelui Mihai, a vizitat ieri, 6 aprilie 2016, Colegiul Comercial Carol I, Constanţa, însoțită de prefectul județului, Adrian NICOLAESCU.

După întrevederea de la Prefectură, Principesa MARIA a României s-a deplasat la Colegiul Comercial Carol I, Constanţa  unde a fost întâmpinată, în mod tradiţional, cu pâine şi sare de către elevi îmbrăcaţi în costume naţionale. Timp de 30 de minute a discutat cu elevii, profesorii şi reprezentanţii  Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. De asemenea, au fost vizitate biblioteca, amfiteatrele, laboratorul culinar, laboratorul de tehnica servirii, laboratorul AEL, cabinetele de informatică şi sălile de curs. A fost inaugurată expoziţia Monarhia simbolul care s-a construit România şi a fost prezentată oferta educaţională a şcolii. 

Alteța Sa Regală, Principesa Maria a României, a semnat şi în Cartea de Onoare a şcolii.

            Doamna director Adriana DIMA declară: ,,Este o mare onoare pentru noi, şi pentru învăţământul economic constănţean, să primim vizita unui reprezentant regal mai ales că şcoala noastră poartă numele regelui Carol I, figură iconică pentru modernizarea societăţii româneşti.”