Ofertă Educațională

Ofertă CDȘ 2021-2022

Ofertă CDL 2021-2022

OMEC nr. 5915 din 2.11.2020

                   

Oferta educaţională a Colegiului Comercial Carol I  Constanţa

Oferta educațională a Colegiului Comercial Carol I Constanța cuprinde două niveluri educaționale, liceu tehnologic, profil servicii și învățământ profesional și dual, formă învățământ - zi. În cadrul celor două niveluri educaționale domeniile de pregătire/calificările profesionale sunt:

 • Învăţământ liceal:  filiera tehnologică  profilul servicii:
  • ciclul inferior (clasele a IX-a, a X-a) profil servicii, domeniile: economic, comerţ, turism și alimentaţie;
  • ciclul superior (clasele a XI-a, a XII-a) calificare profesională, nivel 4:
   •  Tehnician în activităţi economice;
   • Tehnician în administraţie;
   • Tehnician în turism bilingv;
   • Tehnician în turism;
   • Tehnician în hotelărie;
   • Tehnician în activităţi de comerţ;
   • Tehnician în gastronomie.
 • Învățământ profesional și învățământ dual:
  • Domeniul turism și alimentaţie  calificarea profesională, nivel 3:
   • Bucătar;
   • Cofetar -patiser;
   • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație;
  • Domeniul comerț (învățământ dual)  calificarea profesională, nivel 3:
   • Comerciant-vânzător.

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional/clasă și curriculum la decizia școlii (CDȘ)/ curriculum de dezvoltare locală (CDL).