Ofertă Educațională

 

                                          Oferta educaţională a Colegiului Comercial Carol I  Constanţa


Oferta educațională a Colegiului Comercial Carol I Constanța cuprinde două niveluri educaționale, liceu tehnologic, profil servicii și învățământ profesional cu durată de trei ani. În cadrul celor două niveluri educaționale domeniile de pregătire/calificările profesionale sunt:

 • Învăţământ liceal:  filiera tehnologică  profilul servicii:
  • forma de învăţământ zi:
   • ciclul inferior profil servicii, domeniile: economic, comerţ, turism și alimentaţie;
   • ciclul superior  calificare profesională, nivel 4:
    - tehnician în activităţi economice;
    - tehnician în administraţie;
    - tehnician în turism bilingv;
    - tehnician în turism;
    - tehnician în activităţi de comerţ;
    - tehnician în gastronomie.
 • Învățământ profesional cu durată de 3 ani:
  • Domeniul turism și alimentaţie  calificarea profesională, nivel 3:
   • bucătar;
  • Domeniul comerț  calificarea profesională, nivel 3:
   • comerciant-vânzător
 • Învățământ dual:
  • Domeniul comerț:
   • comerciant-vânzător

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional și fiecărui nivel de studiu și curriculum la decizia școlii / curriculum de dezvoltare locală.

Ofertă educațională

Vezi mai multe detalii...


Populația școlară  Vezi detalii...