Colegiul Comercial „Carol I“

101 de ani de învăţământ economic constănţean!

1920-2021

PAS

Creşterea calităţii în educaţie prin crearea de competenţe formative elevilor Colegiului Carol, pentru a le asigura o bună inserţie profesională pe piaţa muncii naţională şi cea a Uniunii Europene.

Noi credem în:

· Oferirea unui mediu de învăţare conform ’’Ghidului de bune practici pentru asigurarea calităţii şi a Manualului calităţii’’ care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor personale;

· Asigurarea respectului, egalităţii şi demnităţii fiecărui individ;

· Respectarea diversităţii etnice şi culturale;

· Realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor, agenţii economici parteneri, comunitatea locală;

· Implicarea beneficiarilor procesului de învăţare în luarea deciziilor;

· Rezolvarea stărilor de management conflictual prin analiza cauzelor şi elaborarea de strategii corecte;

· Recunoaşterea şi aprecierea excelenţei la nivelul educabilului şi al educatorului;

· Oferirea unor programe educative variate în funcţie de particularităţile de vârsta ale elevilor;

· Dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică, a lucrului în echipă;

· Încurajarea iniţiativei şi inovaţiei în procesul de formare- învăţare;

· Implementarea noilor tehnologii informaţionale;

· Crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică etică a muncii;

· Implicarea în programe europene în scopul facilitării înţelegerii procesului de integrare europeană.


pascarol2009-2010.doc

Pagina întreţinută de: Alina V. - Consultanţă: Adriana M. & Alina V.