Colegiul Comercial „Carol I“

104 de ani de învăţământ economic constănţean!

1920-2024

Începutul

Scurt istoric

În data de 10 mai 2000, conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale, se revine la vechea denumire şi se acordă titularizarea de Colegiul Comercial Carol I".

La început de secol XX, dezvoltarea economică a judeţului Constanţa, generează nevoia creării unei şcoli capabile să asigure pregătirea celor ce urmau să lucreze în domeniu. Ia naştere, astfel, în 1903, o secţie comercială ce funcţionează pe lângă gimnaziul Mircea cel Bătrân, moment ce marchează începuturile învăţământului economic constănţean.

În 1920, George I. Georgescu, preşedintele Camerei de Comerţ, reinfiinţează această secţie, cu un statut independent, sub denumirea de Şcoală Superioară de Comerţ. Din iniţiativa aceluiaşi George I. Georgescu, iau fiinţă şi alte şcoli comerciale, care între timp vor fuziona. Astfel, atât înainte cât şi după război, existau în Constanţa două licee comerciale: Liceul Regina Maria şi Liceul Comercial de băieţi Carol I. După război, aceste şcoli se transformă în Gimnaziu Unic cu profil de comerţ, apoi Şcoala Medie Financiară şi Mixtă, Şcoala Tehnică de Administraţie Economică pentru Fete, pentru ca în 1948 până în 1955 să se despartă iar, transformându-se în conformitate cu politica timpului, în licee teoretice.

În 1955 se revine la situaţia normală şi se reînfiinţează învăţământul economic. Astfel, la 1 septembrie ia naştere Grupul Şcolar Comercial cu sediul în strada Decebal nr. 15 ce avea în componenţă Şcoala Profesională Comercială, profil vânzători şi Şcoala Tehnică Comercială, profil contabilitate, la care în 1972, se adaugă şi liceu profil alimentaţie publică.

În 1966 ia naştere Liceul Economic care, în scurt timp, devine unul din cele mai dotate şi bine organizate licee din oraş. Activitatea celor două şcoli continuă în competiţie până în 1982 când, prin decizia Ministerului Educaţiei şi Ministerului Comerţului Interior, se reunesc sub denumirea de Grup Şcolar Economic Constanţa, actualul Colegiul Comercial Carol I".

După 1989 urmează o perioada de adaptare la noile vremuri. Timp de mai bine de 5 ani se cristalizează direcţiile prin care unitatea noastră şcolară îşi confirmă prestigiul dobândit de-a lungul timpului. Eforturile par a fi răsplătite: în 1995 devine unitate pilot în programul Phare VET de reformă a învăţământului profesional şi tehnic. Se pune accent pe dotarea şcolii, considerată azi de excepţie, pe formarea profesională a cadrelor didactice, motivarea elevilor pentru învăţare.


Pagina întreţinută de: Steliana G.                          - Consultanţă: Adriana M. & Steliana G