Colegiul Comercial „Carol I“

104 de ani de învăţământ economic constănţean!

1920-2024

Viziune/ Misiune


Labor omnia vincit – „O muncă perseverentă învinge orice”Viziune

Colegiul Comercial Carol I din Constanţa își propune să ofere elevilor un cadru optim pentru o educaţie de calitate în domeniile de pregătire comerţ, economic, turism şi alimentaţie, care să-i asigure un set de valori necesare integrării în comunitate, pentru a contribui la împlinirea nevoilor personale și ale societății.


 

Misiune

   Aplicarea standardelor de calitate și de pregătire profesională în vederea obținerii de către elevi a acelor rezultate ale învățării specifice domeniului ales, care să le asigure o bună inserţie profesională pe piaţa muncii naţională şi cea a Uniunii Europene şi accesul în învăţământul superior.

Învăţământul profesional şi tehnic (IPT), din care unitatea noastră şcolară face parte, profil servicii, contribuie, prin oferta educaţională, la dezvoltarea durabilă a comunităţii, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale. Plecând de la acest deziderat, Colegiul Comercial „Carol I”  îşi exprimă misiunea prin adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-sociale durabile la nivel local, regional, naţional, european precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor.


Pagina întreţinută de: Steliana G.                           - Consultanţă: Adriana M. & Steliana G.