Colegiul Comercial „Carol I“

101 de ani de învăţământ economic constănţean!

1920-2021

Anunțuri ocupare post

ANUNȚ

Colegiul Comercial Carol I Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 1 post laborant alimentatie. Concursul va avea loc la data de 23.08.2017, ora 9:00, la sediul unității.

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unității până la data de 18.08.2017, ora 12.00.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul unității sau la numărul de telefon 0341/405802.

ACTE NECESARE

 • Cerere de înscriere adresată directorului instituţiei;

 • Copie + original acte de studii - diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului, în domeniu;

 • Curriculum vitae;

 • Copii + original certificat de naştere, certificat căsătorie;

 • Copie + original carte de identitate;

 • Copie carte de munca sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/ specialitate;

 • Cazier judiciar în original;

 • Adeverinţă medicală de angajare, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de medicul de familie sau alte unităţi sanitare abilitate;

 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (Recomandare de la ultimul loc de muncă).

ANUNȚ

Colegiul Comercial Carol I Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 1 post laborant alimentatie. Concursul va avea loc la data de 23.08.2017, ora 9:00, la sediul unității.

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unității până la data de 18.08.2017, ora 12.00.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul unității sau la numărul de telefon 0341/405802.

ACTE NECESARE

 • Cerere pentru specificarea studiilor, vechimii și a ultimului loc de muncă;

 • Acte de studii: diploma de absolvire a unei instituții de invățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar de profil + diploma de absolvire a unui curs de operare rețele calculatoare în copie xerox;

 • Acte de stare civilă în copie xerox

 • Copie carnet de muncă / adeverința care să ateste vechimea în muncă;

 • Cazier judiciar;

 • Curriculum vitae;

 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;

 • Adeverință medicală care să rezulte starea de sănătate.

ANUNȚ

Colegiul Comercial Carol I Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției de informatician. Concursul va avea loc la data de 22.05. 2015, ora 10:00, la sediul unității.

Concursul constă în:

 • Susținerea unei probe scrise de 2 ore din bibliografia anunțată - pondere 40%

 • Susținerea unei probe practice – pondere 40%

 • Interviu – pondere 20%

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unității până la data de 20.05.2015.

Relații suplimentare se obțin la Secretariatul unității sau la numărul de telefon 0241/ 617119.

ACTE NECESARE

 • Cerere pentru specificarea studiilor, vechimii și a ultimului loc de muncă;

 • Acte de studii: diploma de absolvire a unei instituții de invățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar de profil + diploma de absolvire a unui curs de operare rețele calculatoare în copie xerox;

 • Acte de stare civilă în copie xerox

 • Copie carnet de muncă / adeverința care să ateste vechimea în muncă;

 • Cazier judiciar;

 • Curriculum vitae;

 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;

 • Adeverință medicală care să rezulte starea de sănătate.

ANUNȚ

Colegiul Comercial Carol I Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcției de informatician. Concursul va avea loc la data de 08.10. 2014, ora 10:00, la sediul unității.

Concursul constă în:

 • Susținerea unei probe scrise de 2 ore din bibliografia anunțată - pondere 40%

 • Susținerea unei probe practice – pondere 40%

 • Interviu – pondere 20%

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unității până la data de 07.10.2014

Relații suplimentare se obțin la Secretariatul unității sau la numărul de telefon 0241/ 617119.

ACTE NECESARE

 • Cerere pentru specificarea studiilor, vechimii și a ultimului loc de muncă;

 • Acte de studii: diploma de absolvire a unei instituții de invățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar de profil + diploma de absolvire a unui curs de operare rețele calculatoare în copie xerox;

 • Acte de stare civilă în copie xerox

 • Copie carnet de muncă / adeverința care să ateste vechimea în muncă;

 • Cazier judiciar;

 • Curriculum vitae;

 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;

 • Adeverință medicală care să rezulte starea de sănătate.

Pagina întreţinută de: Alina V. - Consultanţă: Adriana M. & Alina V.