Colegiul Comercial „Carol I“

102 de ani de învăţământ economic constănţean!

1920-2022

Procent Vaccinare Personal 23.02.2022: 77,46%

Procent Vaccinare Personal 02.02.2022: 77,77% Procent Vaccinare Personal 12.01.2022: 77,46% Procent Vaccinare Personal 05.01.2022: 76,05% Procent Vaccinare Personal 18.11.2021: 74,64%

Procent Vaccinare Personal 12.11.2021: 73,23%

Procent Vaccinare Personal 05.11.2021: 73,75%

În perioada 14 martie -15 mai 2022 se desfășoară etapa de autorecenzare și autorecenzare asistată a Recensământului populației și locuințelor 2021.

Ghidul cu instrucțiuni și locațiile pentru autorecenzare asistată din Municipiul Constanța.

Achiziții

  • Privind achiziţionarea serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului „Realizare lucrări, modernizare şi dotare în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare ISU pentru Colegiul Comercial "CAROL I", Str. Decebal nr.15, Municipiul Constanţa - etapa DALI și Expertize tehnice.

  • Documente: caiet de sarcini, anexa 5, etc.

  • Ne exprimăm intenția de a colabora cu o firmă în vederea realizării unui proiect referitor la lucrării de modernizare și dotare a clădirii pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu, a unități de învățământ Colegiul Comercial Carol I Constanța, Str. Decebal Nr. 15.

  • Caiet de Sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice

Târgul Ofertelor Educaționale, organizat de ISJ Constanța, a reprezentat pentru noi, Colegiul Comercial "Carol I un bun prilej de a ne promova oferta educațională, atât pentru învățământul liceal, cât și pentru cel profesional dual. Le mulțumim partenerilor noștri, agenți economici, care au fost alături de noi la acest eveniment și care au înțeles importanța implicării lor în pregătirea de calitate a resursei umane, atât de necesară în domeniul serviciilor constănțene.

SC AQUA GEOTERMA RESORACES SRL (RESTAURANT SCANDINAVIA),

SC ROMÂNIA HYPERMARCHE SA (MAGAZINUL CORA CITY PARK),

SC METRO CASH&CARRY ROMÂNIA SRL,

SC REWE ROMÂNIA SRL (PENNY MARKET),

SC SELGROS CASH&CARRY SRL.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Profesorii și elevii Colegiului Comercial ,,Carol I” sunt onorați să vă invite marți, 10 mai 2022, între orele 9.00-14.00, la ZIUA ȘCOLII - ZIUA PORȚILOR DESCHISE, pentru a sărbători împreună 102 ani de învățământ economic constănțean.

În această zi, deschidem larg porțile școlii noastre pentru absolvenții clasei a VIII-a, cărora li se vor prezenta oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023, dotările unității noastre școlare precum și aspecte din activitățile specifice școlii noastre. Cadrele didactice, împreună cu elevii, vor însoți invitații și vor oferi informații referitoare la aspectele prezentate mai sus.

În cadrul acestui eveniment, între orele 9.00-12.00, vor avea loc activități specifice: ateliere de lucru, lansare de carte, Târgul de business (al firmelor de exercițiu) "Caroliștii performează”, competiții sportive, iar între 12.00-13.30, momente artistice la ceas aniversar.

Vă așteptăm cu drag!

Comunicat_Concursuri_Carol_2022
Articol presa Carol ziua Francofoniei 2022
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
CT_centralizator_rezultate _Finale_Conc profesional etapa jud 2022-FORUM
INNOVET_PressRelease_final_RO_Colegiul Carol.pdf

Conducerea Colegiului Comercial ,,Carol I” Constanța anunță, cu profund regret, încetarea din viață a celei care a fost MIHAI MARIA DOINA, cadru didactic constanțean foarte apreciat și directorul unității noastre de învățământ în perioada 1971-1990.

A fost un om minunat, un mentor adevărat pentru generații întregi de elevi, fiind un model și pentru cadrele didactice pe care le-a susținut în descoperirea secretelor meseriei. A slujit cu mult devotament interesele școlii și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea învățământului economic constanțean.

Drum lin în lumină, draga noastră colegă!

Înmormântarea va avea loc mâine, 08.02.2022, la ora 13.00, la Cimitirul Central (,,Casa albastră”).

Comunicat_presa ZNT 2021
Poster ZNT 261021.pdf
Infografic_ZNT_2021.pdf
18 NOIEMBRIE -ZIUA NATIONALA FARA TUTUN.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Festivitatea de deschidere a noului an școlar, 2021-2022, va avea loc pe 13 septembrie, ora 10.00, pe terenul de sport, pentru elevii din schimbul I (clasele a IX-a și a XII-a).

Elevii din schimbul al doilea (a X-a și a XI-a) se vor întâlni cu diriginții în clasele repartizate începând cu ora 12.00.

Se vor respecta regulile referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV2: purtarea măștii de protecție (atât în interiorul școlii cât și în exterior, pe terenul de sport), precum și respectarea distanțării sociale de cel puțin 1m.

Video_2021_05_10_06_29_24_x264.mp4
film prezentare școală mai 2021.mp4
Comunicat Ziua Școlii.pdf
Francofonie 2021
Comunicat Catedra de Limba franceza.pdf
Bucătar_Sofra SPP.mp4

Stagii de pregătire practică - Bucătar - Sofra

Cofetar-patiser_Cora_Aroma.mp4

Stagii de pregătire practică - Cofetar-patiser - Cora Aroma

OPERATORII ECONOMICI POT SOLICITA PÂNĂ LA DATA DE 13 NOIEMBRIE 2020 ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ŞI PROFESIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022


Învățământul profesional are ca obiectiv principal formarea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor. Învățământul profesional se organizează la solicitarea operatorilor economici și în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documentele strategice de planificare a ofertei de formare formare profesională la nivel regional, județean și local.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic; este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

Operatorii economici interesați sunt invitaţi să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul profesional și pentru învățământul dual.

Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2021-2022 se poate regăsi aici.

Operatorii economici interesați vor completa și vor transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual, până la data de 13 noiembrie 2020, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de email: registratura.cndipt@gmail.com. Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de aici.

Solicitările operatorilor economici pentru școlarizare în învăţământul profesional se completează şi se transmit până la data de 13 noiembrie 2020 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene/ al Municipiului Bucureşti. Modelul de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de aici.

Vă reamintim faptul că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional și a învățământului dual , operatorii economici având posibilitatea de implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, în procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, în elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere.


Mai multe amănunte despre învăţământul dual puteţi regăsi aici.


Mai multe amănunte despre învăţământul profesional puteţi regăsi aici.

Fișiere atașate:

Alege-ți Drumul!

Cuvânt de deschidere a noului an școlar

Stimați colegi și părinți,

Dragi elevi,


Începutul anului școlar 2020-2021 stă sub semnul încrederii, al dorinței comune de a depăși orice obstacol. Începând de astăzi, învățământul constănțean va dovedi încă o dată că este pregătit să facă față provocărilor. Am demonstrat că avem capacitatea să ne adaptăm rapid, iar prin eforturile echipei părinți-cadre didactice-elevi vom găsi soluții, și de acum încolo, pentru tot ce ne propunem să împlinim.

Chiar dacă anul școlar debutează într-un context epidemiologic care aduce cu sine multe întrebări, incertitudini, am convingerea că procesul educațional va fi unul echilibrat și stabil, indiferent de scenariul abordat. Printr-o strânsă colaborare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța și Instituția Prefectului vor fi alături de fiecare școală, astfel încât să ne asigurăm că pentru copiii noștri s-au creat cele mai bune condiții în instituțiile de învățământ constănțene.

În aceste momente, mai mult ca oricând, școala este a noastră, a întregii comunități. Sprijinul părinților, implicarea autorităților locale, susținerea din partea societății civile constituie repere de echilibru în acest an școlar. Numai prin contribuția tuturor școala va deveni un climat de siguranță, fundamental pentru educarea și formarea copiilor și a tinerilor noștri. Mesajul meu se adresează tuturor celor care înțeleg cât de important este să facem front comun și să avem încredere că educația își va păstra coerența și calitatea.

Pășim într-un nou și inedit an școlar. Pășim împreună: părinți, dascăli, copii. Alături unii de ceilalți, mergem pe drumul care va consolida și mai mult un parteneriat viabil, care să le ofere tinerilor un model de acțiune socială, responsabilă, îndreptată spre identificarea de soluții eficiente. Într-o societate cu o dinamică fluctuantă, într-un context care ne va testa capacitatea de colaborare și de adaptare, modul în care am ales să parcurgem acest drum va defini formarea societății noastre de mâine.

Doresc să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au înțeles rolul indispensabil al educației, care trebuie să își continue traseul în orice condiții. Le mulțumesc în special colegilor mei, manageri și profesori, pentru efortul susținut și pentru că dovedesc din nou cât de bine își cunosc menirea.

Elevilor le cer să aibă încredere în munca oamenilor de la catedră, în misiunea școlii, să respecte regulile instituite pentru păstrarea sănătății lor și a celor din jurul lor. Le cer să ne fie parteneri, astfel încât să le putem oferi tot sprijinul pentru ceea ce vor avea de realizat ca un început sau ca o continuare firească a devenirii lor.


Mult succes și multă sănătate!

Inspector școlar general,

Prof. Sorin MIHAI

Articol revistă centenar (1).pdf
Scoala de Carte si Meserii 2019.mp4
video-1544615679.mp4
video-1544615686.mp4
video-1544615632.mp4
DSCF9329.mp4

ALTEȚA SA REGALĂ, PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI, ÎN VIZITĂ LA COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, CONSTANŢA

Alteța Sa Regală, Principesa MARIA a României, fiica cea mică a Regelui Mihai, a vizitat ieri, 6 aprilie 2016, Colegiul Comercial Carol I, Constanţa, însoțită de prefectul județului, Adrian NICOLAESCU.

După întrevederea de la Prefectură, Principesa MARIA a României s-a deplasat la Colegiul Comercial Carol I, Constanţa unde a fost întâmpinată, în mod tradiţional, cu pâine şi sare de către elevi îmbrăcaţi în costume naţionale. Timp de 30 de minute a discutat cu elevii, profesorii şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. De asemenea, au fost vizitate biblioteca, amfiteatrele, laboratorul culinar, laboratorul de tehnica servirii, laboratorul AEL, cabinetele de informatică şi sălile de curs. A fost inaugurată expoziţia Monarhia simbolul care s-a construit România şi a fost prezentată oferta educaţională a şcolii.

Alteța Sa Regală, Principesa Maria a României, a semnat şi în Cartea de Onoare a şcolii.

Doamna director Adriana DIMA declară: ,,Este o mare onoare pentru noi, şi pentru învăţământul economic constănţean, să primim vizita unui reprezentant regal mai ales că şcoala noastră poartă numele regelui Carol I, figură iconică pentru modernizarea societăţii româneşti.”

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pagina întreţinută de: Alina V. - Consultanţă: Adriana M. & Alina V.